Business

กระทรวงแรงงาน อัพสกิลเจ้าหน้าที่ รับมือ ‘นายหน้าเถื่อน’ หลอกคนหางาน

กระทรวงแรงงาน อัพสกิลเจ้าหน้าที่ รู้เท่าทัน รับมือ ‘นายหน้าเถื่อน’ หลอกคนหางาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาย-นายหน้าเถื่อนหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ โพสต์โฆษณาชักชวนและรับสมัครคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ โดยมีการใช้ช่องทางดังกล่าว หลอกลวงคนหางานอย่างเป็นกระบวนการให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

นายหน้าเถือน

ระวัง! หลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ

ทั้งการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานเกษตรในเครือรัฐออสเตรเลีย งานนวดสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การหลอกลวงไปทำงานซาอุดีอาระเบียด้วยวิธีผิดกฎหมาย และล่าสุดหลอกลวงคนไทยให้ลักลอบข้ามแดนเพื่อไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน จนสุดท้ายถูกบังคับใช้แรงงาน และมีการออกไลฟ์มาขอความช่วยเหลือผ่านเฟสบุ๊ค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการป้องกัน มิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลาย และประเทศไทยพร้อมที่จะเปิดประเทศอย่างเต็มรูป แบบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จึงกำชับกระทรวงแรงงาน เฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม ผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน ต้องรู้เท่าทัน สาย-นายหน้าเถื่อน เพื่อปกป้องช่วยเหลือคนหางานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงฃ

นายหน้าเถือน

ใช้สื่อออนไลน์หลอกลวงคนหางาน

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การหลอกลวงของสาย-นายหน้าจัดหางานเถื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสังคมออนไลน์ ทำให้สามารถหลอกลวงคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ให้เป็นเหยื่อได้อย่างแยบยล ซับซ้อนยิ่งขึ้น จนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนหางาน

กรมฯ จึงจัดโครงการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน และปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 -24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมุ่งหวังเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกันและปราบปรามฯ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะการหลอกลวงคนหางาน ไปทำงานในต่างประเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์

นายหน้าเถือน

อัพสกิลเจ้าหน้าที่ ให้รู้เท่าทัน

โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ด้านการป้องกันการหลอกลวง เบาะแสผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ที่กำลังระบาดในแต่ละพื้นที่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อื่นรับทราบและหาทางป้องกัน ตลอดจนสามารถเตือนภัยผู้นำชุมชน คนหางานได้ทราบข่าวสารอย่างทันท่วงที

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 และกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน รวมผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

 ทั้งหมด จะได้รับการอบรม ด้านเทคนิคการสืบเบาะแส และการเก็บรวบรวมหลักฐานทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่สาย-นายหน้าเถื่อนนิยมใช้ในปัจจุบัน

โดยวิทยากรที่มาจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ การวินิจฉัยคำร้องทุกข์และการดำเนินคดี มาตรา 30 มาตรา 91 ตรี และการดำเนินคดีผู้โฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 66 แห่งพรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 โดยวิทยากรจากกองนิติการ กรมการจัดหางาน

อ่านข้่าวเพิ่มเติม