PR News

ชมฟรี! ‘Dow-รักลูก’ แชร์เคล็ดลับออนไลน์ เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็น คนดี-คนเก่ง 25 มิ.ย.นี้ 

ฟังเลย! เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็น คนดี และ คนเก่ง “Dow” และ “รักลูก” หนุนกูรูชั้นนำแชร์เคล็ดลับออนไลน์

วันนี้ (21 มิ.ย.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบันรักลูก (RLG) เชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจรับฟังวิธีเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการบรรยายออนไลน์ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” หัวข้อ “ลูกไม่เข้าใจเรา หรือ เราไม่เข้าใจลูก”

กนไ

จากกูรูชั้นนำด้านการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ของเมืองไทย ที่จะมาแชร์เทคนิคง่าย ๆ ที่นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้จริง ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ 

สมองของคนเรานั้นถูกแบ่งตามการทำงานออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ หนึ่งในนั้นคือสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ยับยั้งชั่งใจ และควบคุมอารมณ์

สมองส่วนนี้ หากได้รับการปลูกฝัง หรือฝึกฝนให้ทำหน้าที่ได้ดีในช่วงอายุ 0-6 ปี ด้วยทักษะสำคัญที่เรียกว่า Executive Functions หรือ EF ที่ควบคุม IQ และ EQ ของมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะกำกับตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบัติ จะสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็น มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม