Sme

เปิด ‘5 ข้อ How to’ เอสเอ็มอี ต้องรู้! ใช้ ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ทำตลาดให้ปัง!

วิธีทำการตลาดผ่าน “อินฟลูเอนเซอร์” (Influencer) หรือที่เรียกว่า “Influencer Marketing” ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนประชากร ที่สามารถเข้าถึงโซเซียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 3,400 ล้านคนทั่วโลก หรือประมาณ 45% ของประชากรโลก

ปัจจัยสนับสนุนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ Influencer Marketing เติบโตอย่างรวดเร็ว คือเป็นช่องทางการตลาดที่สื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งผู้บริโภคเข้าถึงโซเซียลมีเดียได้ง่ายเท่าไร การทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ก็ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นเท่านั้น บางแบรนด์ใหญ่ ถึงกับตั้งงบการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ไว้สูงถึง 75%

อินฟลูเอนเซอร์

เมื่อการทำ Influencer Marketing ทวีความสำคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น SME เองก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะทำการตลาดผ่านช่องทางนี้ หากต้องการให้สินค้าและแบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว

“ศูนย์ 7 สนับสนุน SME” หรือ “7 SME Support Center” ภายใต้การขับเคลื่อนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ หนึ่งในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “3 ให้” จึงได้รวบรวม “HOW TO: SME ลงทุนกับ Influencer อย่างไรให้ปัง” เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์

รู้ความต้องการของแบรนด์

ผู้ประกอบการต้องรู้วัตถุประสงค์ของแบรนด์ว่า ต้องการสื่อสารอะไรเกี่ยวกับสินค้า หรือแบรนด์ของตนเอง เช่น ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ ต้องการเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย หรือต้องการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

หากต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ ก็ต้องเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป หรือที่เรียกว่า Mega-influencer

สินค้าต้องเหมาะกับอินฟลูเอนเซอร์

เลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้เหมาะสมกับสินค้าและแบรนด์ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถ้าสินค้าประเภทสบู่มีราคาไม่สูงมาก แต่เลือกใช้ Mega-influencer ที่มีภาพจำชอบใช้สินค้าราคาแพง ก็ดูจะเป็นการสร้างการรับรู้ ที่ดูขัดกับอินฟลูเอนเซอร์นั้น ๆ ทำให้รู้สึกว่า อินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ใช้จริง ๆ ผู้บริโภคก็จะรู้สึกไม่อินกับคอนเทนต์นั้น

หากเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ก็อาจจะเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ดูแลสุขภาพ ชอบออกกำลังกาย มีไลฟ์สไตล์ตรงกับสินค้า หรือมีความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น

สืบค้น Background อินฟลูเอนเซอร์

แม้อินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจ จะตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการ แต่ผู้ประกอบการต้องไม่ลืมดูประวัติของอินฟลูเอนเซอร์เพิ่มเติมด้วยว่า เป็นอย่างไร จะกระทบกับภาพลักษณ์สินค้าในอนาคตหรือไม่ รวมทั้ง ต้องนำเรื่องของตัวตนที่แท้จริงของอินฟลูเอนเซอร์มาพิจารณาร่วมด้วย เพราะสินค้าที่ขัดต่อตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์ กลุ่มคนที่ติดตามอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ ซึ่งติดตามความเป็นตัวตนจริง ๆ ของ Influencer คนนั้น ๆ จะรับรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่ และอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในสินค้า

ศึกษาแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์

ผู้ประกอบการต้องดูว่า อินฟลูเอนเซอร์ที่เราสนใจมีช่องทางสื่อสาร ผ่านแพลตฟอร์มใดบ้าง เช่น Blog, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราจริง ๆ ได้ไหม

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เลือกที่จะบริโภคสื่อผ่านแพลตฟอร์มที่ตัวเองสนใจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีแพลตฟอร์มตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

มองนอกกรอบ

การทำ Influencer Marketing ผู้ประกอบการจะต้องมองให้แปลก และแตกต่างจากเดิม เช่น สินค้าของเราเป็นผ้าปูที่นอน แต่เลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อสื่อสารให้เห็นว่า ผ้าปูที่นอนของเราดีอย่างไร ขนาดสัตว์เลี้ยงยังหลับสบาย

หรือกรณีเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ เลือกทำการตลาดผ่านกลุ่มเกมเมอร์ เนื่องจากเป็นที่มีกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมาก นำสินค้ามาให้เหล่าเกมเมอร์ทานโชว์ จนเกิดการซึมซับและอยากหามาลองทาน จนเกิดกระแสแห่ซื้อสินค้าจนของขาดตลาดก็มีมาแล้ว

อินฟลูเอนเซอร์

หัวใจสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในการทำการตลาดแบบ Influencer Marketing ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามคือ เรื่องของ Relationship ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ และแฟนคลับ

หากอินฟลูเอนเซอร์ไม่มีปฏิสัมพันธ์ เข้าไปตอบโต้กับทางแฟนคลับ ก็จะไม่เกิดการต่อยอดมายังสินค้า หรือแบรนด์ของเราได้เต็มที่ อย่าดูแค่เพียงยอดผู้ติดตามเท่านั้น  เพราะอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่มียอดผู้ติดตามไม่มาก กลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็มีจำนวนมาก เพราะมี Relationship ที่ดี

การลงทุนกับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อให้สินค้าหรือแบรนด์เป็นที่รู้จักไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแค่ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ และความเข้าใจในอินฟลูเอนเซอร์

หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำการตลาด หรือความรู้ด้านการประกอบธุรกิจแบบครอบคลุมในทุกด้าน สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ “ศูนย์ 7 สนับสนุน SME” โทร. 02-826-7750 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม