Finance

นำร่อง 8 จังหวัด สินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุ เปลี่ยนสิทธิเช่าเป็นหลักประกัน ให้กู้สูงสุด 3 ล้าน

ธพว. ปล่อยสินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นหลักประกัน นำร่อง 8 จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ เช็คที่นี่

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธพว. ออกสินเชื่อใหม่ โครงการสินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุของกรมธนารักษ์ วงเงิน 500 ล้านบาท

สินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุ

ทั้งนี้ มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ประเภทสัญญาเช่า อาคารราชพัสดุ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง มาใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน โดยไม่ต้องใช้ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาเป็นหลักประกัน

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนไปเสริมสภาพคล่อง เดินหน้าธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้ในพื้นที่ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

สำหรับสินเชื่อดังกล่าว เบื้องต้นนำร่องให้บริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และ สงขลา

รสินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุ

เงื่อนไขสินเชื่อผู้เช่าอาคารราชพัสดุของกรมธนารักษ์

  • ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR+1.50% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.750% ต่อปี)
  • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี
  • วัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
  • เปิดรับคำขอกู้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ

สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ธนาคาร ( www. smebank .co.th ), LINE Official Account : SME Development Bank และสาขาของ ธพว.ทั่วประเทศ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

อ่านข่าวเพิ่มเติม